Kullanma yerine gelen hava filtresi, basınç regülatörü ve yağlayıcıdan oluşan bir şartlandırıcı (hava hazırlayıcı) takımından geçerek nihai özelliklerini kazanır. Bir hava hazırlayıcı eleman kısaca FRY (Filtre, Regülatör, Yağlayıcı’nın baş harfleri) olarak da isimlendirilebilir.
Filtre

ŞARTLANDIRICI
Hava hazırlayıcının ilk elemanıdır. Basınçlı hava içindeki yabancı maddeler ile suyun ayrılması amacıyla kullanılırlar. Filtreye giren hava girişteki oluktan geçerken bir dönme hareketi kazanır. Katı parçacıklar ve su, merkezkaç kuvvet yardımıyla kavanozun iç yüzeyinde birikir. Bu hava daha sonra genellikle sinter bronzundan yapılan filtre elemanından geçerek filtreden dışarı çıkar. Kavanoz dibinde biriken suyu boşaltmanın iki ayrı yöntemi vardır. El ileboşaltmalı filtrelerde su seviyesinde, müsaade edilebilir seviyeye erişmeden boşaltma yapılmalıdır. Bu da kavanozun altında bulunan boşaltma tapasının açılmasıyla gerçekleştirilir. Otomatik tahliyeli filtrelerde ise bu işlem insan dikkatine gerek kalmadan otomatik olarak gerçekleşir.
Basınç Regülatörü (Basınç Düşürücü)

Her pnomatik devre için belirli bir optimal çalışma basıncı vardır. Gereğinden yüksek bir basınç enerji kaybına ve çabuk aşınmalara, gereğinden düşük bir basınç ise fonksiyonun yerine getirilmemesine veya en azından verimin düşmesine neden olur. Kompresör deposundaki hava basıncı sürekli değiştiğinden bu dalgalanmayı sisteme aktarmamak için bir basınç düşürücüye (regülatör) ihtiyaç duyulur, regülatöre giren havanın basıncı değişse bile çıkan havanın basıncı regülatör üzerindeki manometreden okunabilen ayarlanan sabit değerde kalacaktır. Regülatörler tahliyeli ve tahliyesiz olmak üzere ikiye ayrılır.
Yağlayıcı

ŞARTLANDIRICI

Pnomatik sistemlerde kullanılacak havanın bir miktar yağlanmasının sağladığı avantajlar:

  • Aşınmaların en aza inmesi
  • Sürtünme nedeniyle oluşan kayıpların en aza indirilmesi
  • Korozyona karşı koruma

ŞARTLANDIRICI
Yağlayıcılar genellikle Venturi ilkesine göre çalışırlar. Dar bir kesitten geçen havanın hızı artarken basıncında bir düşme meydana gelir. Bu kesitte bulunan ince yağ borusundan emiş yaparak yağın hava içine damlamasını sağlar. Ancak damlamanın başlayabilmesi için hava debisinin bir minimum değerin üzerinde olması gerekir. Aksi halde basınç düşümü çok az olacağından yağ emilemez.
Genellikle uygun bir yağlama için yağlayıcı üzerindeki ayar vidasından 1-12 damla/1000 lt olacak şekilde ayarlanır. Yağlayıcılarda kullanılan yağın 20°C’deki yapışkanlığı 10-50 cSt. civarında olmalıdır.
Şartlandırıcı ile en uzak kullanıcı arasındaki mesafe 5 m’yi aşmamalıdır. Daha fazlaki uzaklıklarda hava içerisine püskürtülen yağın etkisi kaybolur.

ŞARTLANDIRICI

Endüstride kullanılan birçok uygulamada karşımıza çıkıyor pnömatik sistemler. Mekanik ve elektrikle tahriğin bir gömlek üstü olan pnömatik, hidrolikle servonun arasına sıkışıp kalmış durumda. Her ne kadar enerji maliyeti yüksek olsa da yüksek hız ve basit ekipmanlarla pnömatik tasarımcıları cezbediyor.    Pnömatik Nedir? : Yunancada nefes alıp vermek anlamına gelen “Pneuma” kelimesinden türemiş olan Pnömatik, gazların özelliklerini, etkilerini ve uygulamalarını içeren bir bilim dalıdır. Pratik olarak, sıkıştırılmış hava basıncının etkisiyle mekanik enerji elde edilen sistemlere Pnömatik Sistemler denir.   Türkiye’de hatırı sayılacak kadar büyük bir pnömatik pazarı ve bir o kadar da marka ve ürün var. Yine de tam anlamıyla bir rekabetten söz edemiyoruz, “eskiler” uzun zaman önce piyasaya girmiş ve markalarını kullanıcıların bilinçaltına kazımış durumdalar. Gelin görün ki artık maliyetler düşürülmek zorunda. “Ben de bu oyunda varım!” diyen her üretici, kullandığı ekipmanlardaki alternatifleri daha iyi analiz edip gerçekten uygun olan ürünü sistemine entegre etmek mecburiyetinde. Sistemi tasarladıktan sonra alternatifler arasından uygun markayı belirleyip satınalmasını yapmak yetmiyor. Sürekli çalışmasını sağlamak için de yapılması gerekenler var. Makinaların her daim çalışmasından sorumlu olan bakımcılarımız genellikle alaylı oldukları için, gelişen teknoloji ile yenilenen pnömatik sistemlerin bakımı da eskidüzen yapılıyor. Tabii o da yapılıyorsa! Mesela valf üreticisi bağıra bağıra bu ürünü yağlamayacaksın derken, ustamız bildiğinden şaşmıyor… Biz de bloğumuzda size pnömatiği anlatıyoruz. SADECE PNOMATİĞİ. “Kullanmayacağım bilgiyi öğrenmeme de lüzum yok” düşüncesinden yola çıkarak pnömatiği Mühendisler, Satış-Satınalmacılar ve Bakımcılar olarak 3 bölüme ayırdık. Böylelikle pnömatikle ilgili her detayı değil, sadece sizi ilgilendiren ve gerçekten faydalanabileceğiniz konuları sizlere sunuyoruz.

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz….